Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės 
https://veranda.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, socialinių žiniasklaidos paskyrų (Facebook, Instagram) veiksmus atliekantiems asmenims, sutikusiems gauti UAB „Ryto vėjas“ (svetainė-baras „Veranda“) rinkodaros medžiagą (toliau – Klientai).
1.2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko UAB „Ryto vėjas“ socialinės žiniasklaidos paskyrose, sutinka gauti UAB „Ryto vėjas“ tiesioginės rinkodaros parnešimus.
1.3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, negali lankytis Interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose.
1.4. Kliento asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, UAB „Ryto vėjas“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2. ASMENS DUOMENYS
2.1. Asmens duomenys yra konkreti UAB „Ryto vėjas“ apie Klientą renkama informacija, kuri panaudojama užsakymui iš Kliento priimti bei yra saugoma elektroniniu būdu tol, kol užsakymas būna pristatytas ar perduotas. Taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant, vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie UAB „Ryto vėjas“ interneto puslapio adr. www.veranda.lt įrenginio identifikavimo duomenis, naršymo istoriją UAB „Ryto vėjas“ interneto puslapyje adr. 
www.veranda.lt, užsakymų istoriją, kurią apie Klientus UAB „Ryto vėjas“ dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.
2.3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria UAB „Ryto vėjas“ susipažįsta Klientui susisiekus su UAB „Ryto vėjas“ socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus UAB „Ryto vėjas“ socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

3. UAB „Ryto vėjas“ DUOMENYS
3.1. UAB „Ryto vėjas“ (naudojanti prekės ženklą Veranda), įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (į.k. 30008702), PVM mok. k. LT100001862817, buveinės adr. Kęstučio g. 39, Vilnius, www.veranda.lt, tel. +370 5 2730107, el. p. info@veranda.lt

4. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS
4.1. UAB „Ryto vėjas“ reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.
4.2. Kliento yra prašoma pateikti duomenis produktų užsakymui priimti ir produktams pristatyti produktų rezervavimo metu. Prašoma nurodyti tokius duomenis: vardas ir pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, el.pašto adresas. Duomenų tvarkymo tikslai: klientų aptarnavimas, registravimas ir identifikacija.
4.3. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti tiesioginės rinkodaros informaciją apie UAB „Ryto vėjas“ siūlomas prekes ir/ar paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, SMS žinutėmis, kt.), UAB „Ryto vėjas“ siųs pasiūlymus dėl UAB „Ryto vėjas“ prekių pardavimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, teirausis nuomonės apie įsigytus produktus. Tiesioginės rinkodaros tikslu UAB „Ryto vėjas“ tvarko tokius Kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, lytį, telefono numerį, el. pašto adresą, miestą, gimimo datą. Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami ir saugomi 5 metus po sutikimo gavimo.
4.4. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, parašydamas elektroninį laišką adresu 
info@veranda.lt

5. SLAPUKAI
5.1. Slapukai (cookies) – iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Kliento sutikimu UAB „Ryto vėjas“ įrašo į Kliento naršyklę. Naudojami tokie slapukai: būtini slapukai (užtikrinantys internetinės svetainės veikimą) ir analitiniai/funkciniai slapukai (padedantys atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų). Atkreipiame dėmesį, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

6. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
6.1. UAB „Ryto vėjas“ gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei turi padaryti tai pagal įstatymą ir siekiant apginti savo teises ar interesus.
6.2. UAB „Ryto vėjas“ gali atskleisti informaciją apie Klientą tretiesiems asmenims, kurie organizuoja prekių pristatymo, užsakymo įgyvendinimo paslaugas. Taip pat klientų duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kurios administruoja internetinės svetainės ir socialinės žiniasklaidos kanalų veiklą. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, UAB „Ryto vėjas“ trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba renka informaciją apie tai, kaip Klientai naudojasi Interneto svetaine.
6.3. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos komunikacijo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia UAB „Ryto vėjas“ pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.1. Šioms Privatumo politikos nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Klausimus ir pasiūlymus dėl šių nuostatų aprašymo visada galima pateikti el.paštu info@veranda.lt
7.2. Draudžiama kopijuoti ir skelbti 
https://veranda.lt internetinėje svetainėje pateikiamą informaciją be raštiško UAB „Ryto vėjas“ sutikimo.